भारतीय संविधान दिना निमित्त आँनलाईन मतदार नोंदणी अभियान

संवाददाता, तानाजी केदारी, महाराष्ट्र राज्य प्रमुख.
दिनांक.२५.११.२०२१.
भारतीय संविधान दिना निमित्त आँनलाईन मतदार नोंदणी अभियान
नवीन मतदार नोंदणी साठी या संधीचा जरूर लाभ घ्यावा लक्षात ठेवा दिनांक २७. नोव्हेंबर ते दिनांक २८. नोव्हेंबर सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळेत वर नमूद केलेल्या पत्त्यावर येणे, प्राध्यापक मनोज शिवाजीराव वाखारे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *