पिंपरी.चिंचवड महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ३०.दापोडी येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याचे काम.सुरु

संवाददाता,सौ.पार्वती ढोणे, महाराष्ट्र राज्य प्रभारी.
दिनांक.२५.११.२०२१.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३०. दापोडी गणेशनगर परिसरातील ओंकार रेसिडेन्सी सोसायटी मध्ये.आमदार मा. श्री आण्णा बनसोडे, साहेब यांच्या माद्यमातून पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याचे काम. आणि चव्हाटा गावठाण दश लक्ष्मीनिवास (विजय गुंजाळ )येथे ड्रेनेज लाईन टाकण्याचे काम नगरसेविका सौ. स्वाती माई काटे. यांच्या प्रयत्नातून सुरू करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *