ठाणे:- ठाणे शहरात कॅसल मिल आज सकाळी १०:४५ मिनिटांनी जोरात पाऊस आल्याने रोडवरती खूप पाणी साचले दुकानांमध्येही पाणी गेले

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *