ठाणे:- ठाणे वंदना डेपो येथे पावसाच्या पाण्याने सगळ्या रोडवरती खूप पाणी साचल्याने दुकानांमध्ये पाणी शिरले

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *